Etikete

Etikete predstavljaju nezaobilazni i najvažniji elemenat svake moderne i kvalitetne ambalaže jednog proizvoda. Naša kuća u svojoj ponudi ima širok spektar visoko kvalitetnih etiketa koje se štampaju u posebnoj tehnici štampe koji se naziva UV flekso štampa.

Više informacija »

Mehanografski obrasci

Mehanografska štampa je specifična ofset štampa koja se upotrebljava pri izradi....

Više informacija »

Ofset štampa

Ofset štampa je široko rasprostranjena štamparska tehnika koja se karakteriše indirektnim nanošenjem boje na papir.

Više informacija »

Kancelarijski pribor

Potrošni materijal za svakodnevno poslovanje.

Više informacija »