Digitalna štampa

Digitalna štampa podrazumeva direktnu povezanost računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine. Ova štampa je najčešće bezkontaktna, odnosno kod nje pritisak nije osnova štamparskog procesa koja omogućava prenošenje boje sa forme na materijal za štampu. U ovoj tehnici, štamparska forma realno ne postoji, ona je imaginarna, odnosno nalazi se u memoriji računara i prenosi se direktno na podlogu za štampanje. Digitalna štampa se preporučuje u slučaju kada je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž, za kratko vreme. Štampanje na ovaj način se preporučuje naročito za: vizit karte, flajere, ID kartice, memorandume, ali i za različite vrste kataloga, brošura, pozivnica.

Reference:

Galleria_srp
Bomax_srp
Tisacoop_srp
Telek_paprika_srp
Aquasan_srp