Mehanografski obrasci

Tzv. „mehanografska“ štampa je specifična ofset štampa koja se upotrebljava pri izradi

 • beskonačnih papira u traci za matrične štampače (tabuliri/endlos): blanko ili sa štampom u boji, u više kopija (npr.memorandumi, računi, različiti nalozi)
 • samokopirajućih formi:
  • obrasci platnog prometa u traci i u bloku (nalog za uplatu, prenos, isplatu, itd.),
  • carinski obrasci (JCI, DCV, sažeta deklaracija, spisak pošiljke, itd.),
  • tovarni listovi (CIM, CMR, K-501),
  • „tajne“/zaštićene koverte (za LD, pinmaileri…),
  • pozadina termo rolni za fiskalne kase.

Reference

Atlas Banka SRP
Credit Agricole SRP
Hipotekarna Banka SRP
Hip Petrohemija SRP
Adamšped SRP
Rotografika SRP
Office Shoes SRP
Legend SRP
Forma Ideale SRP
Gilbarco Acis SRP
Tigar_m SRP
Societe Generale SRP