Mehanografski obrasci

Tzv. „mehanografska“ štampa je specifična ofset štampa koja se upotrebljava pri izradi

 • beskonačnih papira u traci za matrične štampače (tabuliri/endlos): blanko ili sa štampom u boji, u više kopija (npr.memorandumi, računi, različiti nalozi)
 • samokopirajućih formi:
  • obrasci platnog prometa u traci i u bloku (nalog za uplatu, prenos, isplatu, itd.),
  • carinski obrasci (JCI, DCV, sažeta deklaracija, spisak pošiljke, itd.),
  • tovarni listovi (CIM, CMR, K-501),
  • „tajne“/zaštićene koverte (za LD, pinmaileri…),
  • pozadina termo rolni za fiskalne kase.

Reference:

Atlas Banka SRP
Credit Agricole SRP
Hipotekarna Banka SRP
Hip Petrohemija SRP
Adamšped SRP
Rotografika SRP
Office Shoes SRP
Legend SRP
Forma Ideale SRP
Gilbarco Acis SRP
Tigar_m SRP
Societe Generale SRP