Ofset štampa

Ofset štampa je široko rasprostranjena štamparska tehnika koja se karakteriše indirektnim nanošenjem boje na papir. Predstavlja kvalitetan izbor za štampu korporativne i promotivne papirne konfekcije: poslovni obrasci, memorandumi, fascikle, vizitkarte, sveske, notesi, blokovi, brošure, katalozi, flajeri, koverte i drugo.
 
Dorada štampe
 
Dorada štampe je završna faza izrade kvalitetnog štampanog materijala u kojoj proizvod dobija svoj konačan izgled i oblik prikladan za upotrebu.
U okviru dorade radimo štancovanje, ricovanje, bigovanje, perforiranje, lepljenje, numerisanje i druge neophodne radnje potrebne za finalizaciju proizvoda.

Reference:

Banat SRP
Minaqua SRP
Masterplast SRP
Hotel Premier Aqua SRP
Matijević SRP
Soja Vita SRP