BIROGRAFIKA MB

kvalitet štampan iskustvom

DIGITALNA ŠTAMPA

DIGITALNA ŠTAMPA

DIGITALNA ŠTAMPA

Digitalna štampa

 
Digitalna štampa podrazumeva direktnu povezanost računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine. Ova štampa je najčešće beskontaktna, odnosno kod nje pritisak nije osnova štamparskog procesa koja omogućava prenošenje boje sa forme na materijal za štampu.

U ovoj tehnici, štamparska forma realno ne postoji, ona je imaginarna, odnosno nalazi se u memoriji računara i prenosi se direktno na podlogu za štampanje. Digitalna štampa se preporučuje u slučaju kada je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž, za kratko vreme.

Štampanje na ovaj način se preporučuje naročito za: vizit karte, flajere, ID kartice, memorandume ali i za različite vrste kataloga, brošura, pozivnica.

Portfolio

 

Reference

 
Kupci koji su nam poklonili svoje poverenje
Bomax
Tisacoop
Telek Paprika
Aquasan
Gudmark
Dibonis
Futura
Mile Dragic
Galenika
Hela
Montecco
Siemens