BIROGRAFIKA MB

kvalitet štampan iskustvom

OFSET MAŠINA - ROLAND 300

OFSET MAŠINA - ROLAND 300

OFSET MAŠINA - ROLAND 300

Ofset štampa

 
Ofset štampa je široko rasprostranjena štamparska tehnika koja se karakteriše indirektnim nanošenjem boje na papir. Predstavlja kvalitetan izbor za štampu korporativne i promotivne papirne konfekcije: poslovni obrasci, memorandumi, fascikle, vizitkarte, sveske, notesi, blokovi, brošure, katalozi, flajeri, koverte i drugo.
 
Dorada štampe
 
Dorada štampe je završna faza izrade kvalitetnog štampanog materijala u kojoj proizvod dobija svoj konačan izgled i oblik prikladan za upotrebu.
U okviru dorade radimo štancovanje, ricovanje, bigovanje, perforiranje, lepljenje, numerisanje i druge neophodne radnje potrebne za finalizaciju proizvoda.

Portfolio

 

Reference

 
Kupci koji su nam poklonili svoje poverenje
Banat
Materplast
Premier Aqua
Stork
Vinarija Coka
Simex